DiamondFX - Diamond FX Funstroke Captain Obvious RS30-10