DiamondFX - Diamond FX Funstroke Autumn RS30 - 112